Jason Furman

Jason Furman je profesorem praxe hospodářské politiky na Harvard Kennedy School (HKS). On je také nerezident senior fellow na Peterson Institute for International Economics. Následovalo osm let jako nejlepší ekonomický poradce prezidenta Obamy, včetně toho, že od srpna 2013 do ledna 2017 působil jako 28. Předseda Rady ekonomických poradců, působil jako hlavní ekonom prezidenta Obamy a člen kabinetu. Během této doby hrál Furman hlavní roli ve většině hlavních hospodářských politik Obamovy administrativy. Dříve Furman zastával řadu funkcí ve veřejné politice a výzkumu. Ve veřejné politice pracoval Furman během Clintonovy administrativy v Radě ekonomických poradců i v Národní ekonomické Radě a také ve Světové bance. Ve výzkumu, Furman byl ředitelem projektu Hamilton a vedoucím pracovníkem v Brookings Institution a také působil na hostujících pozicích na různých univerzitách, včetně NYU ‚ s Wagner Graduate School of Public Policy. Furman provedl výzkum v celé řadě oblastí, včetně fiskální politiky, daňová politika, ekonomika zdraví, sociální zabezpečení, technologická politika, a domácí a mezinárodní makroekonomie. Kromě článků v odborných časopisech a periodikách je Furman editorem dvou knih o hospodářské politice. Furman je držitelem titulu Ph.D. v oboru ekonomie na Harvardově univerzitě.

Poslední aktualizace: 27. Dubna 2020 1: 11

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.