Národní nároky na hromadné delikty

Národní nároky na hromadné delikty

v reklamacích týkajících se vadných nebo nebezpečných spotřebních výrobků, zdravotnických prostředků a léčiv je často mnoho lidí žalujících velkou společnost za podobné problémy.

advokáti obvykle vyřizují takové nároky po celých Spojených státech a někdy je nazývají masovými delikty.

co je to hromadné delikty?

nárok na hromadný delikt je právní žaloba, která představuje několik žalobců místo toho, aby se každý případ snažil individuálně v samostatných nárocích na zranění.

v závislosti na soudním řízení by jeden nárok na hromadný delikt mohl zahrnovat oběti ve více státech.

proč nezkusí každý nárok sám?

každé zranění je jedinečné, stejně jako škody způsobené tímto zraněním. Pokud je však výrobek vadný, mnoho žalobců hlásí podobná zranění. Spíše než podání každého nároku jednotlivě, hromadný delikt umožňuje advokátovi dosáhnout urovnání všech nároků najednou. Masový delikt může být nejúčinnějším způsobem, jak vám kompenzovat vaše zranění.

v závislosti na vašem nároku může úspěšný masový delikt také donutit nedbalostní společnosti, aby vyčlenily finanční prostředky pro budoucí oběti. Například díky hromadným nárokům na azbestový delikt byl zřízen svěřenecký fond, který odškodňuje oběti karcinogenního materiálu, které budou v budoucnu podávat své nároky.

znamená hromadný delikt menší osídlení?

číslo Hromadný delikt kombinuje váš nárok s podobnými, ale to neznamená, že dostanete menší vypořádání. Stejně jako v nároku na zranění, váš právník bude usilovat o maximální náhradu škody za vaše zranění v hromadném deliktu.

škody požadované v hromadném deliktu zahrnují veškeré škody od jednotlivých žalobců. Jakékoli dosažené vyrovnání bude zahrnovat tyto škody.

současné nároky na hromadné delikty

níže jsou uvedeny některé z nároků, pro které národní advokátní kanceláře v současné době hledají status hromadného deliktu. Pokud si myslíte, že máte případ, měli byste se nyní obrátit na právníka, zatímco advokátní kanceláře aktivně přijímají nové klienty.

Roundup Cancer soudní spory

Weedkiller Roundup, populární mezi komerčními krajináři a majiteli domů, byl spojen s non-Hodgkinovým lymfomem, leukémií, mnohočetným myelomem a dalšími typy rakoviny. V březnu 2015 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí Světové zdravotnické organizace, klasifikovala účinnou látku v Roundup jako „pravděpodobně karcinogenní pro člověka.“

výrobce Roundup Monsanto a Bayer, který získal Monsanto v červnu 2018, od té doby čelil přibližně 125 000 soudním sporům od pacientů s rakovinou a jejich rodin. Vaše kumulativní expozice glyfosátu, pravděpodobnému karcinogenu v Roundup, ovlivňuje vaše riziko, ale můžete mít případ, i když jste Roundup nepoužívali v profesionální funkci. Pacienti s rakovinou, kteří Roundup hojně využívali na svých vlastních pozemcích, získali ocenění poroty v rozmezí desítek milionů dolarů, a dokonce i miliardy dolarů.

zkušený soudní právník Roundup může váš případ bezplatně zkontrolovat a zjistit, zda je pravděpodobné, že plevel způsobil vaši rakovinu. Pokud ano, můžeme usilovat o finanční kompenzaci bez počátečních nákladů na vaši rodinu.

nároky na poškození zraku a ztrátu zraku Elmiron

lék na močový měchýř Elmiron byl spojen s vážnými problémy se zrakem. Někteří uživatelé Elmiron skončili úplně slepí v jednom nebo obou očích, ale i ti s méně rozsáhlou ztrátou zraku zaznamenali vážné negativní dopady na jejich životy, jako je ztráta nezávislosti.

typ poškození zraku spojený s přípravkem Elmiron se označuje jako “ pigmentová makulopatie neznámé etiologie.“Makulopatie je termín pro poruchu nebo onemocnění části oka zvané makula. Protože tento jedinečný typ makulopatie je tak nový, že se objevil až v roce 2019, mnoho pacientů s tímto typem poškození očí bylo nesprávně diagnostikováno s jinými podobnými formami makulopatie.

pokud užíváte (nebo jste již dříve užíval (a) přípravek Elmiron a byla Vám diagnostikována makulopatie, je dobré znovu zkontrolovat diagnózu u očního lékaře, který je obeznámen s nejaktuálnějším výzkumem rizik léků. Měli byste také okamžitě navštívit očního lékaře – a informujte svého lékaře o vašem současném nebo předchozím použití přípravku Elmiron – pokud jste si všimli nových nebo zhoršujících se zrakových příznaků, jako je snížené noční vidění, halo vidění, slepá místa v jinak normálním vidění nebo celkové zhoršení zraku.

pokud si myslíte, že Elmiron mohl hrát roli ve vaší ztrátě zraku, elmiron soudní právník může vyhodnotit váš případ bez nákladů a říct, jak postupovat.

mastek žaloby na rakovinu vaječníků

mastek prášek, který se nachází v dětském prášku a tělovém prášku, se již dlouho používá pro účely ženské hygieny. Desetiletí vědeckých výzkumů však naznačují, že genitální použití mastkového prášku by mohlo významně zvýšit riziko vzniku rakoviny vaječníků. Částice mastku byly dokonce nalezeny uvnitř vzorků nádorů vaječníků studovaných patology.

mastek prášek ovariální rakovina žaloby byly podány jako hromadné delikty nároky od 2014 a stále probíhají. Pacienti s rakovinou a jejich rodiny již získali ocenění poroty v rozmezí desítek milionů a stovek milionů dolarů. Bezplatná konzultace s právníkem pro rakovinu mastku vám může pomoci určit, zda máte nárok na odškodnění.

mastek azbest rakovina tvrzení

ačkoli mastek prášek je nejvíce úzce souvisí s rakovinou vaječníků tvrzení, to není jediná forma rakoviny, pro které jednotlivci úspěšně žaloval tvůrci mastek prášek. Pacienti s rakovinou také podávají tvrzení, že mastkový prášek kontaminovaný azbestem způsobil, že se u nich vyvinul mezoteliom.

tato vzácná, ale ničivá forma rakoviny se vyskytuje především v důsledku expozice azbestu. Většina pacientů s mezoteliomem byla v rámci svého povolání vystavena azbestu. Pokud vám byla diagnostikována mezoteliom a nepracovali jste v jednom z povolání obvykle spojených s expozicí azbestu, může se stát, že použití mastku je na vině za váš stav. Pokud ano, můžete požádat výrobce mastkového prášku o náhradu.

advokát může zkontrolovat váš případ bez poplatku zjistit, zda máte důvody pro mastek prášek azbest soud.

Hernia Mesh soudy

když opatření k opravě kýly selžou kvůli vadnému zdravotnickému prostředku, můžete skončit v ještě horším stavu než dříve. Kýla nastává, když část orgánu nebo tkáně vyboulí slabým místem nebo jiným abnormálním otvorem ve svalové stěně, obvykle v břiše—a jako pacient víte lépe než kdokoli jiný, jaký bolestivý stav to může být.

chirurgická oprava je běžnou metodou léčby kýly a tyto operace se často provádějí pomocí síťových implantátů. Problém je v tom, že tyto síťované implantáty mohou selhat. Pokud ano, mohou vést k vážným problémům, jako je chronická bolest, perforace orgánů nebo punkce, alergická reakce, eroze OK a recidiva kýly.

Hernia mesh soudní právník se může podívat na vaši situaci optikou každého jiného aspektu selhání kýly mesh a vyhodnotit sílu vašeho nároku. Zjistěte, kde stojíte a jaké jsou vaše možnosti, zdarma, nezávazná konzultace.

Hernia Mesh Recall

vzhledem k tomu, že nové produkty hernia mesh jsou uváděny do provozu, je zřejmé,že některé síťové implantáty selhávají častěji nebo způsobují více problémů než jiné. Občas jsou některé implantáty odvolány.

samozřejmě, že řešení stažení kýly je mnohem komplikovanější než stažení jiných typů spotřebních výrobků. Nemůžete jen otevřít spíž nebo lékárničku, zkontrolovat položku na číslo šarže a hodit ji, pokud není bezpečné ji používat. Implantát oka byl chirurgicky utěsněn do vašeho těla a pacienti často netuší, jakou značku nebo model implantátu oka byl použit v jejich postupu. Chcete-li zjistit, zda je síť použitá v operaci opravy kýly pod odvoláním, budete muset kopat do svých lékařských záznamů nebo, ještě lépe, mít profesionála, který to udělá za vás.

pokud máte problémy s místem kýly nebo problémy, které se poprvé objevily nebo zhoršily po operaci, určitě promluvte se svým lékařem a zvažte oslovení právníka. Můžeme se podívat na vaše záznamy, zjistit, zda je váš implantát součástí stažení kýly, a použít tyto informace k rozhodnutí, jak postupovat s nárokem na náhradu škody.

i když váš síťový implantát nebyl odvolán, můžete mít stále důvody pro nárok a určitě byste měli získat lékařskou péči potřebnou k fyzickému zotavení. Bezplatná konzultace s právníkem je prvním krokem k tomu, aby se věci vrátily na správnou cestu.

infekce kýly

problémy s kýly také vznikají v důsledku infekcí. Riziko infekce není jedinečné pro operace opravy kýly nebo konkrétněji pro operace, které používají implantát ze sítě. Neabsorbovatelný materiál používaný v implantátech ze syntetických sítí však může zabránit antibiotikům, první linii léčby infekcí, v účinné léčbě infekcí, které se vyvíjejí v implantátu ze sítě.

to znamená, že pacienti, u kterých se vyvine infekce kýly, musí často podstoupit úplné chirurgické odstranění implantátu oka. To může znamenat znovuotevření rány pacienta, který se stále zotavuje z chirurgického zákroku nebo operuje o několik let později, poté, co se tkáň znovu objevila kolem síťového lešení, které se od té doby nakazilo. V obou situacích, jednání s kýly mesh infekce je hodně pro pacienta vyrovnat se s fyzicky i finančně.

pokud se vaše kýlová síť nakazila a museli jste podstoupit další operaci, abyste ji odstranili, pak by stálo za to podívat se na soudní proces. Toto utrpení způsobilo, že jste zbytečně trpěli. Jedním z důvodů, proč mohou být síťové implantáty odvolány, je to, že jsou neobvykle náchylné k nakažení. Právník infekce kýly může zjistit, zda výrobce implantátu kýly vytvořil zdravotnické zařízení, které je pravděpodobnější, že se nakazí nebo selže jiným způsobem, a pokud ano, držte výrobce odpovědný.

Versatex Recall

jedním specifickým implantátem hernia mesh, který byl odvolán a může být důvodem pro právní nárok, je Versatex Monofilament Mesh, vyrobený společností Sofradim Production. 26. dubna 2018 FDA oznámila široké veřejnosti, že 699 z Versatex Monofilament Mesh 50 x 50cm implantáty, uvedené pod číslem produktu VTX5050M, byly odvolány kvůli zprávám pacientů o pooperační recidivě břišní kýly.

to, že výrobce stáhl produkt v roce 2018, neznamená, že dojde k poškození. Pokud jste od té doby začali mít problémy se sítí kýly, včetně opakování, které vyžadovalo další operaci,můžete být stále schopni uplatnit nárok na náhradu škody proti Sofradim Production. Vaše okno příležitosti podat žalobu nebude trvat věčně, takže čím dříve budete mluvit s Versatex Monofilament Mesh právník, tím lépe.

soudní spory o rakovinu Zantac

Zantac, obchodní název léku ranitidin, je od roku 1984 oblíbeným lékem na předpis a volně prodejným kyselým refluxem. Přestože je Zantac dlouho považován za bezpečný a má málo závažných vedlejších účinků, v roce 2019 se objevily nové důkazy o lécích, které byly najednou předepsány více než 15 milionům pacientů.

online lékárna Valisure zjistila, že léčivo obsahovalo nepřijatelně vysoké hladiny karcinogenu N-nitrosodimethylaminu nebo NDMA. Přestože FDA od té doby stáhla všechny produkty ranitidinu z amerického trhu (oznámení žádosti o odstranění 1. Dubna 2020), nepomáhá to nespočetným pacientům a spotřebitelům, jejichž předchozí použití Zantacu je vystavilo NDMA po celá léta.

lék na pálení žáhy Zantac byl spojen s více než 20 typy rakoviny (buď přímo, nebo prostřednictvím studií náchylnosti NDMA k vyvolání rakoviny), včetně rakoviny močového měchýře, kolorektálního karcinomu a rakoviny žaludku. Pokud se domníváte, že rakovina Vašeho nebo blízkého člověka mohla být způsobena užíváním ranitidinu, můžete mít nárok na odškodnění. Advokát Zantac cancer soudní spor může pomoci tím, že zastupuje vás na no-win, no-poplatek základ.

Essure zranění soudy

Essure měl být non-chirurgická metoda trvalé antikoncepce. Pro ženy, které jsou si jisti, že v budoucnu nechtějí děti, mají tyto kovové implantáty vložené do jejich vejcovodů nechirurgickým zákrokem v kanceláři, který má nabídnout způsob, jak dosáhnout stejných výsledků jako operace ligace vejcovodů bez operace nebo doby zotavení.

bohužel u mnoha žen, které užívaly přípravek Essure, došlo k některým oslabujícím komplikacím: chronická bolest, perforace orgánů, migrace zařízení, alergické reakce, toxicita těžkých kovů, neživotaschopná (ale nebezpečná) mimoděložní těhotenství a riskantní nezamýšlená těhotenství. Desítky tisíc žen podaly Essure žaloby na tyto a podobné komplikace, a desítky lidí—ženy s implantáty Essure, mrtvě narozené děti, a děti narozené naživu—jsou údajně zemřely, podle FDA.

pokud jste si všimli přetrvávajících, život měnících problémů od doby, kdy jste implantovali Essure, zasloužíte si být vyslyšeni a získat svůj život zpět. Advokát Essure vám může pomoci zjistit další kroky, včetně toho, kam se obrátit na lékařskou péči, kterou potřebujete, a jak postupovat bez výhry, soudní spor proti výrobci Essure.

IVC filtr újmy soudní spory

malá zařízení známá jako IVC filtry jsou implantovány, aby pomohly chránit ohrožené pacienty před rozvojem smrtelných krevních sraženin. Problém je v tom, že tato zařízení sama o sobě mohou způsobit vážné zdravotní problémy.

dolní vena cava filtr nebo IVC filtr je umístěn do největší žíly v těle. Účelem tohoto kovového zařízení podobného kleci je zachytit krevní sraženiny dříve, než mohou cestovat do plic (stav zvaný plicní embolie) nebo srdce (koronární trombóza, která může způsobit infarkt). Pacientovi může být implantován IVC filtr, pokud mu byla diagnostikována hluboká žilní trombóza (DVT) nebo plicní embolie, pokud má v anamnéze některý z těchto stavů nebo pokud je jinak ohrožen vznik nebezpečných krevních sraženin (pokud jsou například upoutáni na lůžko kvůli vážnému zranění nebo cévní mozkové příhodě).

některé z komplikací spojených s filtry IVC, které mohou vést k soudním sporům, zahrnují migraci zařízení, embolizaci zařízení (migraci směrem k vašemu srdci nebo plicím), zlomeninu zařízení a perforaci orgánů potulným zařízením. Můžete mít také důvody pro soudní spor o selhání zařízení, pokud byl implantovaný filtr IVC, který vás chrání před poškozením způsobeným krevními sraženinami, neúspěšný a v důsledku toho jste utrpěli plicní embolii nebo jiný nebezpečný zdravotní stav.

zkušený IVC filtr soudní právník vám může pomoci udržet výrobce filtru IVC odpovědný za škodu, kterou jste utrpěli. Zjistit vaše zákonná práva a možnosti nestojí nic.

mezoteliom tvrdí

na rozdíl od mnoha jiných forem rakoviny je mezoteliom-agresivní forma rakoviny s pětiletou mírou přežití pouhých 10 procent-obvykle způsobena jednou věcí: expozicí azbestu. Tento přirozeně se vyskytující, ale karcinogenní minerál byl použit ve stavebnictví, izolaci a spotřebním zboží. Podle American Cancer Society je asi 80 procent případů mezoteliomu výsledkem expozice azbestu.

mezoteliom lze obvykle vysledovat zpět k pracovní expozici. Mnoho různých profesí vás pravděpodobně vystaví azbestu, včetně stavebních prací, tovární práce, výroba izolačních nebo plynových masek, těžba, mechanická práce, železniční a automobilová práce, instalatérské práce, Elektrotechnické práce a stavba lodí. Expozice azbestu se často vyskytuje desetiletí před diagnózou mezoteliomu, ale to neznamená, že nemůžete hledat náhradu.

pokud vám nebo milovanému člověku byla diagnostikována mezoteliom, můžete mít nárok na odškodnění. Promluvte si s právníkem mesothelioma dnes, bez nákladů, zjistit vaše zákonná práva a možnosti ochrany vaší rodiny.

soudy inhibitorů protonové pumpy

inhibitory protonové pumpy nebo PPI jsou typem široce používaných léků na pálení žáhy a kyselý reflux. Bohužel tisíce pacientů, kteří používali PPI, od té doby hlásili poškození ledvin.

léky ve třídě léků PPI procházejí mnoha různými generickými jmény a značkami, ale všechny používají stejný základní mechanismus účinku k zastavení pálení žáhy. Ppi působí tak, že inhibuje funkci protonové pumpy těla, která produkuje žaludeční kyselinu. Přestože je žaludeční kyselina nezbytná pro trávení jídla, způsobuje příliš mnoho žaludeční kyseliny nepříjemné pocity pálení žáhy.

protože jsou účinné a po dlouhou dobu se předpokládalo, že způsobují tak málo závažných nežádoucích účinků, jsou PPI velmi populární jak v předpisových, tak v volně prodejných formách. Popularita těchto léků činí šance na akutní poškození ledvin, akutní selhání ledvin, chronické onemocnění ledvin a další závažné stavy ještě alarmující. Někteří uživatelé PPI museli podstoupit dialýzu nebo transplantaci ledvin a jiní přišli o život.

pokud jste po užití přípravku PPI prodělali nevysvětlitelné onemocnění ledvin-nebo pokud váš milovaný utrpěl poškození ledvin, které mění život—pak můžete mít důvody pro žalobu na inhibitor protonové pumpy. Advokát může váš případ bezplatně zkontrolovat a pomoci vám zjistit další kroky pro získání náhrady bez výhry, bez poplatku.

Prilosec tvrdí

Prilosec, „fialová pilulka“ AstraZeneca pro úlevu od pálení žáhy, je jedním z nejznámějších PPI na trhu. Obecný název tohoto léku je omeprazol. Navzdory uznání názvu je Prilosec stejně úzce spojen s onemocněním ledvin a poškozením jako jiné PPI.

se zkušeným právníkem na vaší straně můžete pokračovat v žalobě Prilosec, abyste získali náhradu, kterou potřebujete k rehabilitaci z onemocnění ledvin.

Nexium tvrdí

Nexium, také vyrobený společností AstraZeneca, je dalším známým lékem PPI. Ačkoli Nexium sestává z esomeprazolu místo omeprazolu, lék funguje velmi podobným způsobem. To znamená, že také představuje stejné riziko poškození ledvin a onemocnění jako jiné léky PPI. Pokud si myslíte, že můžete mít důvody pro Nexium soud, bezplatné konzultace s právníkem je dalším krokem, který musíte udělat.

Xarelto vnitřní krvácení zranění soudní spory

ředidla krve jako Xarelto jsou určeny k tomu, aby ztěžovaly srážení krve, aby vás chránily před potenciálně smrtícími plicními emboliemi. Komplikace, jako je vážné vnitřní krvácení a hemoragická mrtvice (nezaměňovat s ischemickou cévní mozkovou příhodou, což je jiný a běžnější typ mrtvice), však výrobce Xarelto čelí desítkám tisíc soudních sporů.

pokud jste také utrpěli značné škody z užívání tohoto antikoagulačního léku, měli byste se připojit k tomuto právnímu jednání a získat náhradu škody. Právní zástupce Xarelto může váš případ zdarma zkontrolovat a zastupovat vás bez výhry, bez poplatku, takže neexistuje žádná nevýhoda pro uplatnění nároku-jen odpovědnost ze strany výrobce a spravedlivá náhrada za to, čím jste prošli.

nároky na neaktivní hmotnostní delikty

jakmile je v léku nebo spotřebním výrobku identifikováno nebezpečí nebo riziko, začínají první hromadné delikty a hromadné žaloby. Právníci však nepokračují v podávání nových případů souvisejících s tímto nebezpečím donekonečna.

v průběhu času se některé typy nároků mohou stát neaktivní, což znamená, že žádný z národních právníků v naší síti v současné době nepřijímá nové případy tohoto typu. K tomu může dojít, jakmile vyprší platnost promlčecí lhůty (SOL) nebo pokud je hromadný delikt již podán a před podáním dalších nároků je třeba učinit rozhodnutí.

pokud se jedná o právní záležitost v jedné z následujících situací, nejsme schopni váš případ v tuto chvíli přijmout:

  • infekce chladiče ohřívače
  • Invokana způsobená amputace
  • Invokana diabetická ketoacidóza
  • žaloby na rakovinu prsního implantátu
  • Actemra

Marlton, NJ Law Office

Console and Associates, PC
1 Holtec Drive, #100
Marlton, NJ 08053

Client Testimonial

„Velmi doporučuji Console and Associates, PC za jejich odborné znalosti a kvalitu práce pro nároky na zranění.“A. Corrado / Klient

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.