Herbert Bayer: Design Is History

mellan sin tid på Bauhaus och sin karriär i Amerika tillbringade han tid som Art Director för Vogue magazines Berlin-kontor. Hans bidrag till områdena grafisk design, typografi och reklam var många. En som bör noteras var hans design för ett typsnitt som bestod av helt små bokstäver. De tyska blackletter-typerna var alltför utsmyckade för hans smak och deras användning av stora bokstäver för varje egennamn var irriterande. Logiskt utvecklade Bayer ett sans-serif-alfabet med små bokstäver med titeln ”Universal”.
1946 flyttade Bayer till Aspen, Colorado där han tillbringade mycket av sin tid på att designa lokal arkitektur och affischer för lokalsamhället. 1959 designade han ett annat sans-serif-typsnitt. Återigen var det allt i små bokstäver, men han kallade det ”fonetik alfabet” och det innehöll specialtecken för slutet-ed,- ion,- ory och-ing. Han är en av de mest erkända formgivarna som kommer från Bauhaus-institutionen och hans teorier om design lärs fortfarande i många skolor idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.