Jason Furman

Jason Furman är Professor i praktiken av ekonomisk politik vid Harvard Kennedy School (HKS). Han är också nonresident senior fellow vid Peterson Institute for International Economics. Detta följde åtta år som en topp ekonomisk rådgivare till President Obama, inklusive tjänstgör som den 28: e ordförande i rådet för ekonomiska rådgivare från augusti 2013 till januari 2017, agerar som både President Obamas chefekonom och en medlem av kabinettet. Under denna tid spelade Furman en viktig roll i de flesta av Obama-administrationens stora ekonomiska politik. Tidigare hade Furman en rad olika tjänster inom offentlig politik och forskning. I offentlig politik arbetade Furman vid både rådet för ekonomiska rådgivare och nationella ekonomiska rådet under Clinton-administrationen och även vid Världsbanken. I forskning var Furman chef för Hamilton Project och Senior Fellow vid Brookings Institution och har också tjänstgjort i besökande positioner vid olika universitet, inklusive NYU: s Wagner Graduate School of Public Policy. Furman har forskat inom ett brett spektrum av områden, inklusive finanspolitik, skattepolitik, hälsoekonomi, Social trygghet, teknikpolitik och inhemsk och internationell makroekonomi. Förutom artiklar i vetenskapliga tidskrifter och tidskrifter är Furman redaktör för två böcker om ekonomisk politik. Furman har en doktorsexamen i ekonomi från Harvard University.

Senast uppdaterad: Apr 27, 2020, 1: 11pm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.